Πολιτική προσωπικών δεδομένων

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της «NEERA»

Αυτό Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένωνέχει σχεδιαστεί για να σας πω σχετικά με το πώς σύνθετη σας Neera μεταχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα όπως το admin, Και επίσης σχετικά με το ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με αυτή τη θεραπεία. Μπορούμε να δεχτούμε την ευθύνη το καθήκον για την προστασία όλων των προσωπικών σας δεδομένων που έχουμε πρόσβαση σε σχέση με την επιχείρησή μας. Κατά τη δημιουργία της πολιτικής προσωπικού απορρήτου που έχουμε λάβει υπόψη τις αρχές και τις απαιτήσεις των Ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ORZD)και η βουλγαρική νομοθεσία στον τομέα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  1. Εγώ. Ποιοι είμαστε?

Το site του Internet http://www.Nira-BG.comείναι ιδιοκτησία της «NEERA» Ltd με UIC 831806990 ipredstavâ των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών από την «NEERA» Ltd με UIC 831806990 και «NEERA Commerce» LTD. με UIC 131173670.

«Commerce"LTD. NEERA και «NEERA ε.π.ε. λειτουργεί από μια κοινή διεύθυνση, βρίσκεται στην πόλη της. Σοφία, π. κ. 1532, «Περιβαλλοντικές» περιοχή, UL. «Περιφερειακό δρόμο» 436 – «NEERA» (το συγκρότημα), όπου βρίσκεται το «NEERA» TIR στάθμευση και διαχειρίζεται «εστιατόριο NEERA εμπορίου ε.π.ε., κατάστημα με αποθήκη και ελαστικών, καθώς και τα γραφεία των δύο εταιρειών.

«Εμπορίου» NEERA ε.π.ε. και «NEERA» ε.π.ε. είναι οι από κοινού σύνδικοι όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την έννοια του ORZD, Καθώς καθορά συλλογικά τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση για αλληλογραφία: g. Σοφία, π. κ. 1532, «Περιβαλλοντικές» περιοχή, UL. «Περιφερειακό δρόμο» 436.

Τηλέφωνο: (+359 2) 483 3808,

Mtel: (+359) 884 11 30 43,

Vivacom: (+359) 879 88 65 69,

Τηλέφωνο / φαξ: (+359 2) 999 5030, 999 5040

E-mail: nira_eood@abv.bg

 

  1. II. Ποια προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε?

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι όλα τα δεδομένα, μέσω των οποίων ένα άτομο μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, (Όνομα, διεύθυνση, Αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, Ηλεκτρονικό Αναγνωριστικό; σημάδια της φυσικής, ο φυσιολογικός, η γενετική, ψυχική, ψυχική, η οικονομική, πολιτισμική ή κοινωνική ταυτότητα του φυσικού προσώπου, κλπ.).

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

– τρία ονόματα;

– ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

– τηλέφωνο;

– διεύθυνση παράδοσης;

– στοιχεία τιμολογίου;

Προκειμένου να λειτουργεί σωστά και να βελτιώσει τη λειτουργία του site, Χρησιμοποιούμε τα cookies. Πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται μπορεί να βρεθεί στην πολιτική για τα cookies δεν υλοποιηθούν αυτόματη διαδικασία λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου προφίλ.

III. Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα?

Σκοποί της επεξεργασίας είναι ως εξής:

– Για την εκτέλεση της παραγγελίας σας.

– Παράδοση της παραγγελίας στη διεύθυνση που καθορίζεται από εσάς.

– Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας ανά πάσα στιγμή μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ποιότητα και την έγκαιρη εκτέλεση της υπηρεσίας που ζητήσατε.

– Για τη λογιστική.

IV.Σε ποια βάση χειριζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες?

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο. 6, Αλ. 1, Οξιά. "Β" του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (Κανονισμός 2016/679, αναφέρεται ως η “ORZD”) – για την εκτέλεση της σύμβασης, το υποκείμενο των δεδομένων είναι μέρος, ή τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου των δεδομένων πριν από την είσοδο σε ένα συμβόλαιο και βάσει του άρθρου. 6, Αλ. 1, Οξιά. «με»-για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων).

  1. Σε. Που κοινοποιούμε και αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας στοιχεία?

Δεν συμμεριζόμαστε, Αποκαλύψει, πωλούν ή διανέμουν διαφορετικά προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες. Παρέχουμε πληροφορίες σε αξιόπιστους συνεργάτες μας μόνο – μεταφορείς, Εργαζόμαστε με βάση συμβατικές σχέσεις και των εμπιστευτικών συμφωνιών. Χρειάζονται τα δεδομένα σας, να επιτρέψει για την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων στη διεύθυνση σας. Όλοι οι προμηθευτές είναι προσεχτικά επιλεγμένα. Μπορούν επίσης να φέρουν έξω την επεξεργασία των δεδομένων σας με δέουσα προσοχή και εχεμύθεια και σε αυστηρή συμμόρφωση με την βουλγαρική νομοθεσία και την ORZD.

  1. VI. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τις πληροφορίες?

Αποθήκευση δεδομένων έως ότου έχουμε την νομική βάση για αυτό. Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα περιέχονται σε έγγραφα σε χαρτί ή μαλακό αντίγραφο, που μπορεί να απαιτείται από εμάς για τους σκοπούς του φορολογικού ελέγχου, το χρονικό όριο για την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων είναι 10 χρόνια, με ισχύ από 01.01. του έτους, επόμενο έτος, στην οποία το παραλάβατε τα παραγγελθέντα προϊόντα. Προσωπικά σας δεδομένα, υποβάλλονται κατά την παραγγελία στην ιστοσελίδα μας, διατηρούνται μέχρι το τέλος του μήνα, επόμενους μήνες, στο οποίο πραγματοποιείται η παροχή, Μετά τη λήξη της προθεσμίας για την αποθήκευση, καταστρέφονται, Σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες των διαχειριστών.

VII.Ποιες είναι οι συνέπειες της μη παροχής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα?

Σε περίπτωση, δεν δώσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, Δεν θα είμαστε σε θέση να κάνει την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων, Δεδομένου ότι δεν θα είμαστε σε θέση να προσωποποιηθεί ο παραλήπτης και ο τόπος της παράδοσης. Σε περίπτωση μη τιμολόγιο/δεδομένων εάν αυτές ζητείται από εσάς /, Δεν θα είμαστε σε θέση να εκδώσει την αιτούμενη τιμολόγιο, Δεδομένου ότι είναι το ίδιο εκ του νόμου προϋποθέσεις.

VIII. μέτρα ασφαλείας.

Έχουμε λάβει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, να εξασφαλίσει κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κοινολόγηση.

IX.Ποια είναι τα δικαιώματά σας?

Δικαίωμα της πρόσβασης:

Οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα να ζητούν πληροφορίες εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, Ποια είναι αυτά τα δεδομένα, Πώς και γιατί τους έχουμε.

Το δικαίωμα φορητότητας:

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσει προσωπικά δεδομένα, ότι σας έχουν παράσχει σε μας σε μια δομημένη, χρησιμοποιούνται ευρέως και προσαρμοστεί για μηχανή αναγνώσιμη μορφή, ή να ζητήσουν να μεταφερθούν άμεσα σε άλλο admin.

Δεξιά της διόρθωσης:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, Αν είναι λανθασμένες, ή να συμπληρωθούν, Αν είναι ελλιπείς.

Το δικαίωμα να διαγράψει:

Είναι δικαίωμά σας «που πρέπει να ξεχαστεί» – για να ζητήσετε να διαγραφούν τις προσωπικές σας πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων μας, σε ορισμένες περιπτώσεις: προσωπικά σας δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν; Εάν αισθάνεστε, αντιμετωπίστηκαν παράνομα ή δεν υπάρχει καμία νομική βάση για την επεξεργασία.

Δικαίωμα να περιορίσει την επεξεργασία:

Σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα, αν έχετε αμφιβολίες για την ακρίβεια των προσωπικών σας πληροφοριών, νομιμότητα της επεξεργασίας ή από θεμιτό σκοπό μας αντιτάχθηκε στον χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων, Μπορεί να θέλετε να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, Ενώ η απόφαση δεν βρέθηκε.

Δικαίωμα να αντιταχθεί:

Ανά πάσα στιγμή και, σε ορισμένες περιπτώσεις,, για παράδειγμα, αν έχετε αμφιβολία το νόμιμο ενδιαφέρον μας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθεί, για λόγους, που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας.

Το δικαίωμα της καταγγελίας στην Επιτροπή για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Πότε πιστεύετε ότι, ότι μας έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην εποπτική αρχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, που είναι η Επιτροπή για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες εφαρμογές ή αίτημα ένα ελεύθερο κείμενο, Σας επιτρέπει την ακριβή προσαρμογή και τη φύση του αιτήματός σας:

Αίτηση για διόρθωση

Αίτηση για φορητότητα