Υπηρεσία

  • Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση ελαστικών βαρέων οχημάτων και λεωφορείων
  • Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των ελαστικών για όλες τις μετέπειτα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα
  • Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση για dzhypovy καουτσούκ
  • Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των ελαστικών Industrialni
  • Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των γεωργικών μηχανημάτων
  • Υπόλοιπο
  • Βουλκανιζατέρ