Предлагаме Руски и Украински гуми с марки „ РОСАВА”, „FORWARD”, “ВОЛТАЙР”, ДНЕПРОШИНА” ,,“KAMA“ , NORTEC и други – за товарни автомобили